Park Sonsbeek in Arnhem, prachtig!

Posted on

Het Park Sonsbeek is het bekendste park in de stad Arnhem. Het park is een beschermd stadsgezicht en grenst aan twee andere parken, namelijk het park Zijpendaal en de Gulden Bloem. Deze drie parken sluiten nauw aan bij elkaar en zijn totaal goed voor bijna 200 hectare. Het Sonsbeekpark grenst aan de wijken: Sonsbeekkwartier en St. Marten, het centrum en in het westen ligt de Burgermeesterswijk.

Geschiedenis van Park Sonsbeek

Sonsbeek Arnhem Witte VillaIn 1821 is het landgoed gekocht door baron van Heeckeren. De vorige landeigenaar was bezig met een Engelse tuinaanleg en van Heeckeren is hier mee doorgegaan. Vanwege geldproblemen waar de baron mee te kampen had verkocht hij stukken grond van het oorspronkelijke park aan de gemeente Arnhem. Op die stukken grond van het park zijn nu drie wijken op gebouwd. In 1899 kocht Ir. Tellegen het landgoed op voor de helft van het bedrag dat in dat jaar op de begroting stond van de gemeente. Sindsdien is het park toegankelijk voor iedereen.

In 1999 bestond het park 100 jaar en kreeg het een flinke opknapbeurt. Door het 100-jarige bestaan van het park werden de Steile Tuinen aangelegd en werden horecagelegenheden uitgebreid en verbeterd. In 2004 opende het Watermuseum zijn deuren en een jaar later werd het park aan de westkant verbreed met enkele meters vanwege de herinrichting van de Zijpendaalseweg.

Evenementen

Park Open

In het oostelijke gedeelte van het park wordt elke zomer van eind mei tot eind augustus op zondagmiddagen Park Open georganiseerd. Park Open is een serie gratis culturele festivals met theater, muziek en dans. In augustus wordt de serie afgesloten door een vierdaags festival, genaamd: Sonsbeek Theater Avenue.

Sonsbeekmarkt

Tussen de stadsvilla Sonsbeek en het hertenkamp wordt er iedere eerste zondag van de maand een markt georganiseerd die het Sonsbeekmarkt wordt genoemd. In december wordt er een extra kerstmarkt georganiseerd naast de gebruikelijke Sonsbeekmarkt. Op de markt verkopen ze met name culinaire streekgebonden producten.